Aan Gerda is gevraagd een fotopresentatie te maken van de uitvaart van mijn vrouw .

Die opdracht heeft ze met veel passie en vakmanschap uitgevoerd.
De foto’s zijn opvallend mooi van kleur en helderheid en steeds genomen
vanuit een juiste positie.
We zijn heel blij met dit prachtige resultaat.
Een kostbaar document voor nu en later.
fam. van der Werff