Wie ik ben

Gerda Wesselius is mijn naam en de naam van mijn bedrijf is Afscheid Belicht.

 

Dit bedrijf is niet uit de lucht komen vallen, daar ben ik naar toe gegroeid. Toen mijn moeder de begrafenissen van familie en vrienden niet meer kon bezoeken, maakte ik voor haar foto’s van de plechtigheid om er haar nadien over te kunnen vertellen. Zo was zij er toch een beetje bij en was het verhaal zichtbaar. Daar ervoer ik de waarde en de kracht van beelden van het afscheid.

 

Mijn vader overleed toen ik 17 jaar was. Dit was een hele verdrietige tijd. Van dit afscheid heb ik heel weinig meegekregen. Met als gevolg dat ik er alleen de verdrietige en pijnlijke momenten van meenam in mijn verdere leven. En die zijn heel moeilijk om te delen.

 

Nu ik wel foto's heb van het afscheid van onze moeder, ervaren mijn zussen en ik dat het kostbaar is om te kunnen zien wat we voor elkaar hebben betekend, ook de mooie momenten die er zijn geweest. Dit zijn troostbeelden geworden en beelden die ons verbinden.

Alleen jammer dat de foto's niet door een professioneel afscheidsfotograaf zijn vastgelegd. De meest waardevolle momenten zijn daardoor niet in beeld gebracht. En de herinnering er aan vervaagt. En ook heb ik hier niet veel van meegekregen.

 

Nadat mijn moeder in 2014 overleed, ben ik doorgegaan met fotograferen bij uitvaarten. In 2016 vroeg een uitvaartleider naar mijn gegevens nadat ik een reportage van het afscheid van een zwager had gemaakt. Om belangstellenden naar mij te kunnen verwijzen. Dat was de aanzet om professioneel afscheidsfotograaf geworden.

 

 

Fotografie

Kistenmakerij Aikidia, Rotterdam

Fotograferen doe ik al vanaf mijn tienertijd. Ik herinner me nog mijn eerste camera, dit was een tweede- of derdehands Agfa 6x6 box. Vele andere camera’s volgden.

 

Zo kreeg ik omstreeks 1976 een donkere kamer, waar ik uren bezig was met het ontwikkelen en afdrukken van films. In die tijd begon het fotograferen in opdracht. Naast de foto-opleidingen die ik heb gevolgd, heb ik veel geleerd in de praktijk.

 

Ook geef ik les in fotografie op een middelbare school. 

In 2017 heb ik de opleiding ‘Bekwaam Uitvaartfotograaf’ bij Boukje Canaan gevolgd en ben ik gediplomeerd uitvaartfotograaf. 

 


Leven naast de fotografie

Dienst in Stadskerk De Wijngaard, Leeuwarden

 

 

Mijn leven bestaat niet alleen uit fotograferen,  zo wil ik er ook graag zijn voor anderen.

 

Ik ben actief betrokken bij Stadskerk De Wijngaard, zowel met fotograferen als activiteiten voor ouderen.

 

Foto’s zijn belangrijk en waardevol, maar mensen zijn nog belangrijker en waardevoller. Dat is niet uit te drukken in kapitaal. Mensen, daar wil ik zuinig op zijn. Integer en betrouwbaar zijn, zijn belangrijke eigenschappen voor en van mij.